Translations‎ > ‎

Coming soon: ESaaS in Vietnamese

We are pleased to announce that we are working with Anh-Hoang Truong, Associate Professor at VNU University of Engineering and Technology, and Thanh-Tho Quan, Associate Professor at Ho Chi Minh University of Technology, on a Vietnamese translation of ESaaS. 

We expect to release the ebook edition in Vietnamese in September 2016. We have not planned for a paperback edition yet. Follow @saasbook on Twitter or like us on Facebook to be informed when it becomes available.

Phiên bản tiếng Việt của ESaaS

Chúng tôi đang hợp tác với PGS.TS Trương Anh Hoàng, Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN và PGS.TS Quản Thành Thơ, ĐH Bách Khoa Hồ Chí Minh để xuất bản phiên bản tiếng Việt của cuốn sách ESaaS. 

Chúng tôi dự kiến hoàn thành phiên bản sách điện tử này vào tháng 9 năm 2016. Hiện chúng tôi chưa có kế hoạch phát hành bản in của cuốn sách. Bạn có thể theo dõi thông tin về cuốn sách qua Twitter hoặc Facebook.
Comments